Dandanes so motorji vse bolj zmogljivi in tehnološko dovršeni ter za svojo delovanje potrebujejo ustrezno motorno olje. Glede na lastnosti ločimo med tremi vrstami motornih olj: SINTETIČNA, POLSINTETIČNA IN MINERALNA.
Nepravilna uporaba le teh lahko privede do resnih poškodb motorja, zato je pomembno, da se upošteva predpise ter navodila proizvajalcev.

Filter